OregonDave's Photo Journals


Quadga Lake

33 Photos

Default Journal
Last Photo - 10/14/2020

Mountain Lake

1 photos

Mountain Lake to Nameiben Lake via scenic Vale Creek; Armstrong, Ontario. WABAKIMI
Last Photo - 03/30/2020

Isabella River

4 photos

Isabella River, Quadga Lake, to Bald Eagle lake (mentions Fourtown, Hegman as well)
Last Photo - 10/19/2014